Your Company
Torrdass Trädgårdsskjul Om oss FAQ Kontakt
Bilder Varianter Skötsel av ett torrdass Priser Beställning Dassets historia Dry toilet

Dass Isak

Dass Isak är en insats som separerar urinen från fekalierna. (Se hemsida)

Vi använder oss av Dass Isak eller Separett för våra dass.

Har du dessutom inte el på den plats du tänkt för dasset - så är en urinseparerad torrtoalett det enda som fungerar. Glöm allt vad latrintunnor, behållare eller dylika saker heter, de fungerar inte.

Ett väl ventilerat dass med urinseparering och där man använder torrströ och eller gräsklipp blir en mycket väl fungerande mulltoa - utan el - utan tunna - utan fläkt.

Men ett normalt skött torrdass / utetoa där man separerar urinen från fekalierna, använder torrströ och gräsklipp, så får ni en toa som är nästan luktfri nästan torr och med inga flugor!

Vårt eget dass tömmer vi vart tredje år. Under vintern så krymper fekalierna ihop till 1/5 eller mer.

Om ni följer rådet från Gunnar Björklund, Västerås så får ni ett bra dass med enkel hantering.

Eller se skötsel av ett torrdass!

FAcebook-2.jpg

Copyright 2010 Your Company

Valid XHTML 1.0 Strict